Puchar Alleypiasta

Tabela wyników


Puchar - wyniki

Wyniki w formacie xls (należy uruchomić makra)


Regulamin

  • Zawodnicy, którzy ukończyli wyścig otrzymują punkty.
  • Maksymalna liczba punktów, jaką można zdobyć na wyścigu, równa jest liczbie zawodników, którzy stanęli na starcie. Otrzymuje ją zawodnik sklasyfikowany jako pierwszy.
  • Kolejne miejsca punktowane są malejąco, o jeden punkt.
  • W przypadku, gdy na jednym miejscu zostaje sklasyfikowanych kilku zawodników, każdy z nich otrzymuje równą liczbę punktów, wynikającą z równego podziału sumy punktów, jakie każdy zawodnik z grupy zdobyłby w przypadku klasyfikacji pojedynczej.
  • W przypadku zawodów, w których startują zespoły kilkuosobowe, punkty ustalane są według analogicznych zasad jak w (2) i (3), w których każdy zespół traktuje się jak pojedynczego zawodnika.
  • Organizator alleycat'a otrzymuje maksymalną liczbę punktów, jaką można było zdobyć w organizowanym przez niego wyścigu. Do punktacji wliczane są dwa alleycat'y o największej frekwencji.
  • Zamknięcie sezonu i podsumowanie klasyfikacji odbywa się na ostatnim wyścigu przed 21 marca, czyli pierwszym dniem wiosny.
  • W przypadku wątpliwości, o przyznaniu punktów za danego alleycat'a decyduje jego organizator.
Wpisz swojego maila, bedziesz informowany o nastĂŞpnych alleycat'ach oraz innych ciekawych imprezach rowerowych.